چاپ کردن این صفحه

بیمارستان تأمین اجتماعی دزفول

کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجرای خانه سازی ایران

زیربنا 9900 متر مربع

طراحی مرحله اول

تعداد بازدید: 9203 دفعه آخرین ویرایش در دوشنبه, 19 شهریور 1397 ساعت 12:39